Termeni si conditii

PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI WWW.NORAMED.RO

  1. Site-ul clinicastatera.ro este detinut de catre Juravle Florin, denumit detinator.
  2. Acest contract cadru guverneaza utilizarea site-ului www.noramed.ro.
  3. Prin utilizarea acestui website, acceptati in totalitate termenii si conditiile acestui contract cadru.

PROPRIETATEA INTELECTUALA

Designul si continutul clinicastatera.ro, sunt proprietatea exclusiva a detinatorului. In cazul continutului preluat de la terte persoane de catre clinicastatera.ro sau de la utilizatorii site-ului, acesta va fi protejat prin precizarea sursei continutului.

CONFIDENTIALITATE

In conformitate cu Legea nr.677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, va informam ca societatea noastra necesita datele personale doar in vederea realizarii programarilor pentru consultatiile sau tratamentele ce fac parte din activitatea Clinicii Statera

Detinatorul garanteaza respectarea drepturilor conferite de Legea nr.677/2001, art. 12-18 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, in calitate de persoana vizata: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justitiei. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei simple cereri scrise si semnate ce va fi trimisa prin posta la adresa: Bd. Kiseleff, Nr. 55, Vila 9, Ap. 2. sau pe adresa de email contact@noramed.ro

COOKIES

Acest site utilizeaza tehnologii care permit colectarea anumitor informatii cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, si informatii despre traficul realizat pe site-ul nostru prin mecanismul cookie. Mai multe despre Politica de cookies cititi aici.

UTILIZAREA SITE-ULUI

Orice persoana poate vizualiza sau tipari pagini. De asemenea, orice utilizator/vizitator poate descarca pentru uzul personal diferite informatii de pe site. Nu aveti permisiunea de a:

  • Publica informatii de pe site-ul www.clinicastatera.ro pe alte site-uri sau suporturi media fara a mentiona sursa (www.clinicastatera.ro) adaugand link catre pagina respectiva.
  • Vinde, inchiria sau subcontracta material din site-ul www.noramed.ro
  • Reproduce sau copia continutul site-ului www.noramed.ro in scop commercial

ACCEPTAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR

Accesarea site-ului NU se va face prin nici o modalitate care ar putea cauza deteriorarea lui sau limitarea functionalitatilor sale sau intr-o modalitate care este contrara legii, frauduloasa, daunatoare sau in legatura cu o activitate fraudulenta sau ilegala.

SUGESTII SI RECLAMATII

Reclamatiile sau orice fel de sesizari ori sugestii referitoare la modalitatea de accesare a site-ului clinicastatera.ro sunt luate in considerare numai in baza unei adrese scrise din partea vizitatorilor, transmisa in format electronic.

O reclamatie depusa in mod corespunzator cuprinde datele de identificare ale persoanei (prenume si nume) precum si o descriere a problemei ce face obiectul reclamatiei. Totodata, reclamatia va trebui sa cuprinda cel putin doua dintre urmatoarele date de contact: adresa, numar de telefon, numar de fax si adresa de e-mail.

Dupa primirea reclamatiei titularul va lua imediat masurile necesare pentru solutionarea problemei sesizate si, se angajeaza ca, in termen de maxim 30 de zile de la data primirii acesteia, sa trimita un raspuns scris prin una dintre modalitatile de comunicare furnizate de conform prevederilor de mai sus. Notificarile verbale nu se iau in considerare daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

FORTA MAJORA

Niciuna dintre parti nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului site, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 48 de ore, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

Daca in termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

LEGEA APLICABILA

Legea aplicabila raporturilor juridice generate prin accesarea site-ului si serviciilor este legea romana

TOP